02.03.2017

Գյուղատնտեսական կենդանիների արյան մակաբույծային հիվանդությունները

Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հանրապետությունում մեծ տարածում են ստացել գյուղատնտեսական կենդանիների արյան մակաբույծային հիվանդությունները, որոնք պատճառ են հանդիսացել կենդանիների մթերատվության, մատղաշների աճի և զարգացման...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

02.03.2017

Թզուկային պատվաստակալներով այգիների հիմնման և մշակության առանձնահատկությունները

    Ներկայումս  ինտենսիվ այգիներ են համարվում այն այգիները,որտեղ 1 հեկտարում տնկված են  1500, 2500-2800  և նույնիսկ ավելի  ծառեր (6-20 հազար):   Բացի ծառերի մեծ քանակից,  ինտենսիվ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

02.03.2017

ՀԱՏԻԿԱԸՆԴԵՂԵՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՆ

  Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը պատկանում են բակլազգիների ընտանիքին: Դրանց  բնորոշ են հետևյալ ընդհանուր  հատկանիշները`  սերմերում սպիտակուցի  պարունակությունը 1.5-3 անգամ ավելի է , քան ցանկացած այլ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

02.03.2017

ԿԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ: ԿԱԹՆԱՏՈՒ ՏԱՎԱՐԻ ԽՆԱՄՔԻ և ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

    Կովերին կթելը կաթնային տավարաբուծության մեջ շատ կարևոր միջոցառում է: Նրանց ճիշտ և լիարժեք կթելը կարևոր է շատ և բարձրորակ կաթ ստանալու, ինչպես նաև կովի կուրծքն  առողջ վիճակում պահպանելու համար: Կովերին...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

02.03.2017

ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ՑԱՆՔ, ԽՆԱՄՔԻ ՈՒ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

 Պոմիդորը, բադրիջանը, տաքդեղը, կաղամբը, ծաղկակաղամբը սածիլվող մշակաբույսեր են:  Որակյալ, առողջ սածիլի արտադրությունը  և  ներդրումն  առաջնահերթ պայմաններից  են  որակյալ բերքի ստացման,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

24.01.2017

Հանքային պարարտանյութերի օգտագործումը

  Գյուղատնտեսական մշակաբույսերից բարձր և կայուն բերք ստանալու համար կարևոր   նշանակություն ունի պարարտանյութերի կիրառումը:   Պարարտանյութերի ճիշտ կիրառման  համար հաշվի են  առնվում պարարտացվող բույսի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

24.01.2017

Պոմիդորի և վարունգի մշակությունը ջերմատնային տնտեսությունում

Ջերմատան նախապատրաստումը  և ախտահանումը  Անհրաժեշտ ջերմության պահպանման, վառելանյութի խնայողության համար ջերմատան կառուցվածքը եղանակային պայմանների փոփոխության նկատմամբ պետք է լինի  որքան հնարավոր է...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

24.01.2017

Գյուղատնտեսական կենդանիների ծնի կազմակերպում և մատղաշի աճեցում

Կովերի ծնի կազմակերպում և անցկացում   Կովերի հղիության 6-րդ ամսից պետք է ուշադրություն դարձնել դրանց պահվածքի վրա, հատկապես պաշտպանել հարվածներից, եթե կովանոցում չկան համապատասխան ավտոխմոցներ ջրի համար նախատեսված,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

06.12.2016

Գյուղատնտեսական կենդանիների սպանդ: Մսի և մսամթերքների պահպանում:

    Շուկայի ազատականացումը, հողի ,գյուղացիական կոլեկտիվ և պետական տնտեսությունների, պետական  արդյունաբերական ձեռնարկությունների սեղմ ժամկետներում  սեփականաշնորհումը  հանգեցրին նրան, որ հանրապետության...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

06.12.2016

Կաթնամթերքի արտադրություն և պահպանում

Մածուն   Մածունը պատրաստում են կովի, ոչխարի և գոմեշի կաթից:Մածուն  պատրաստելու համար հատկացված կաթը պաստերիզացնում են 90-95  աստիճան,իսկ բնակչությունը եռացնում է, որից հետո պաղեցնում են մինչև 38-45 աստիճան և...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

04.11.2016

Հայաստանում տարածված թռչունների և ճագարների ինվազիոն հիվանդությունները

    Հայաստանի հանրապետությունում թռչունների ինվազիոն հիվանդություններից առավել տարածվածություն ունեն և ճյուղի զարգացմանը խոչընդոտում են հետևյալ հիվանդությունները.ՀԱՎԵՐԻ ՊՐՈՍՏՈԳՈՆԻՄՈԶՆԵՐ Պրոստոգոնիմոզներով...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

04.11.2016

Պոմիդորի և վարունգի մշակությունը ջերմատնային տնտեսությունում

Ջերմատան նախապատրաստումը  և ախտահանումը  Անհրաժեշտ ջերմության պահպանման, վառելանյութի խնայողության համար ջերմատան կառուցվածքը եղանակային պայմանների փոփոխության նկատմամբ պետք է լինի  որքան հնարավոր է...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

03.10.2016

Անասունների կերաբաժինների կազմում և կերակրում

      Կենդանիների լիարժեք կերակրումը հնարավոր է կազմակերպել միայն մշակված չափաքանակներով:Ոչ համակարգված   կերակրման  համեմատությամբ,չափավորված  կերակրման շնորհիվ բարելավվում...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

03.10.2016

Պտղատուների բերքահավաքի և մրգերի պահպանման առանձնահատկությունները

Պտղատու այգիներում կիրառվող ագրոմիջոցառումների համալիրում բերքահավաքը համարվում է ամենապատասխանատու և կարևոր աշխատանքներից մեկը: Բերքահավաքով են եզրափակվում կամ ամփոփվում ամբողջ տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքները: Բերքը ճիշտ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

15.09.2016

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐ

Օրգանական են կոչվում այն պարարտանյութերը, որոնք բույսերը սնուցող՝ բացառապես օրգանական միացություններից կազմված նյութեր են պարունակում:  Օրգանական պարարտանյութեր են գոմաղբը, գոմաղբահեղուկը, թռչնաղբը, կոմպոստները, տորֆը,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

15.09.2016

Աշնանացան ցորենի մշակության ագրոտեխնիկան

Աշնանացանի մշակության համակարգում կարևոր է  հողում սննդառության և խոնավության նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, նախորդների ճիշտ ընտրությունը, պարարտանյութերի որոշակի չափաբաժինների ու հարաբերակցությունների օգտագործումը և...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

04.08.2016

Հանքային պարարտանյութերի տեսակները և օգտագործումը: Պարարտացման պլանի կազմում:

  Գյուղատնտեսական մշակաբույսերից բարձր և կայուն բերք ստանալու համար կարևոր   նշանակություն ունի պարարտանյութերի կիրառումը:   Պարարտանյութերի ճիշտ կիրառման  համար հաշվի են  առնվում պարարտացվող բույսի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

04.08.2016

Պտղատու այգիների մշակության ագրոտեխնիկան

    Ներկայումս  ինտենսիվ այգիներ են համարվում այն այգիները,որտեղ 1 հեկտարում տնկված են  1500, 2500-2800  և նույնիսկ ավելի  ծառեր (6-20 հազար):   Բացի ծառերի մեծ քանակից, ինտենսիվ այգին պետք է...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

04.08.2016

Տնկարանի կազմակերպում

   Պտղատու տնկարանը դա տնտեսություն է կամ տնտեսության մի մաս,որտեղ հատուկ տեղամասերում բազմացնում և աճեցնում են պտղատու և հատապտղատու մշակաբույսերի  տնկանյութ: Տնկարաններում պետք է աճեցվեն տվյալ գոտում շրջանացված...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

20.07.2016

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Կլիմայի փոփոխության հիմնական պատճառներից մեկն է համարվում ջերմոցային գազերի արտանետման գլոբալ ավելացումը:Ըստ կլիմայի փոփոխության առաջին ազգային հաղորդագրության,Հայաստանի Հանրապետությունում ամենալավատեսական սցենարով ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

20.07.2016

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ և ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Անասնաբուծության   որակական  առաջընթացի վճռման ամենահուսալի հնարքներից մեկը համարվում է  գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական  սերմնավորման մեթոդը:   Այդ մեթոդը,որն առաջին անգամ 1939թ. մշակել և...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

20.07.2016

ՀԱՏԻԿԱԸՆԴԵՂԵՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՆ

  Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը պատկանում են բակլազգիների ընտանիքին,որոնց բնորոշ են հետևյալ ընդհանուր  հատկանիշները` դրանց սերմերում սպիտակուցի  պարունակությունը 1.5-3 անգամ ավելի է , քան ցանկացած այլ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

12.07.2016

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Կլիմայի փոփոխության հիմնական պատճառներից մեկն է համարվում ջերմոցային գազերի արտանետման գլոբալ ավելացումը:Ըստ կլիմայի փոփոխության առաջին ազգային հաղորդագրության,Հայաստանի Հանրապետությունում ամենալավատեսական սցենարով ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

09.06.2016

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների կազմակերպում և կառավարում

Ինչ   է կոոպերատիվը: Կոոպերատիվը    կարելի է սահմանել որպես անդամների կողմից համատեղ ստեղծված, և նրանց կողմից վերահսկվող ասոցիացիա կամ  տնտեսական կառույց, ապրանքներ և  ծառայություններ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

09.06.2016

Պտղատուների հիվանդություններ

1.ՔԼՈՐՈԶ   Հիմնականում քլորոզի պատճառը ոչ թե հողում երկաթի  պակասն է, այլ մեր Հանրապետությունում, հատկապես հողի բարձր կարբոնատությունը, որի պատճառով երկաթը հայտնվում է բույսի համար անմատչելի վիճակում: Այս պարագայում...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

09.06.2016

Բույսերի մշակության հիմնախնդիրները օրգանական գյուղատնտեսության համակար•ում

   Օրգանական գյուղատնտեսությունը համակարգ է, որը նպատակաուղղված է բարելավել և խրախուսել գյուղատնտեսական արտադրությունը՝ բնապահպանական, սոցիալական և տնտեսական տեսանկյունից: Այս համակարգը հողի  բարելավումը դիտարկում...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

04.05.2016

Նռնենու, թզենու, արքայանարնջենու վնասատուներն ու հիվանդությունները և պայքարը դրանց դեմ

Նռնենու  վնասատուները  և պայքարը  դրանց  դեմ  Նռնենու  հրաթիթեռ- պտղակեր Բացի  նռնենուց  հրաթիթեռ-պտղակերը վնասում  է  նաև դեղձենու, սերկևիլենու, խնձորենու և ընկուզենու...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

04.05.2016

Ոռոգման կազմակերպում և կառավարում

   Ոռոգումը հիմնականում  կիրառում  են այն հողոտարածություններում, որտեղ վեգետացիոն շրջանում բնական տեղումների քանակը բավարար  չեն  գյուղատնտեսական  մշակաբույսերի նորմալ աճի ու զարգացման...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

04.05.2016

Բանջար-բոստանային մշակաբույսերի մշակության տեխնոլոգիան

ՊՈՄԻԴՈՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ   Ջերմություն:  Պոմիդորը ջերմասեր բույս է:Սերմերն  սկսում են ծլել 12 աստիճանից ոչ պակաս  ջերմության պայմաններում: Բույսի աճի  ու զարգացման  համար...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

11.04.2016

ՑԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ,ՀՈՂԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ ԿԱԶՄՈՒՄ:

Մշակաբույսերի և նրանց  մշակման պայմանները, հատկապես պարարտացումը, մեծ ազդեցություն են ունենում հողի ֆիզիկական և այլ հատկությունների վրա: Այդ ազդեցությունը արտահայտվում է հաջորդ մշակաբույսերի բերքատվությամբ: Տվյալ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

11.04.2016

Կաթի արտադրություն

    Կովերին կթելը կաթնային տավարաբուծության մեջ շատ կարևոր միջոցառում է: Նրանց ճիշտ և լիարժեք կթելը կարևոր է շատ և բարձրորակ կաթ ստանալու, ինչպես նաև կովի կուրծը առողջ վիճակում պահպանելու համար: Կովերին կթելիս...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

11.04.2016

ԽՈՏՀԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՈՏՆԵՐԻ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱԿԵՐՍԱՅԻՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Բնական  կերահանդակների ցածր բերքատվությունը հիմնականում բացատրվում է բնապատմական և  տնտեսապատմական պայմանների անբավարար լինելով:Բնապատմական պատճառների   շարքին են  դասվում մարգագետինների զարգացման...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

01.03.2016

ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ԷՏԸ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

   Խաղողի այգու նորմալ աճը, զարգացումն ու բարձր բերքատվությունն  ապահովելու հիմնական պայմաններն  ագրոտեխնիկական  և ֆիտոտեխնիկական միջոցառումների  որակով ու ժամանակին  կատարումն են:   ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

01.03.2016

Թզուկային պատվաստակալներով այգիների հիմնման և մշակության առանձնահատկությունները

    Ներկայումս  ինտենսիվ այգիներ են համարվում այն այգիները,որտեղ 1 հեկտարում տնկված են  1500, 2500-2800  և նույնիսկ ավելի  ծառեր (6-20 հազար):   Բացի ծառերի մեծ քանակից, ինտենսիվ այգին...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

01.03.2016

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՆ

 Կարտոֆիլը, որպես պարենային, տեխնիկական և կերային մշակաբույս,համարվում է` ինչպես ժողովուրդն է ասում,<երկրորդ  հաց>: Լինելով շարահերկ  մշակաբույս, կարտոֆիլը դաշտը մաքրում է մոլախոտերից և բարձրացնում հաջորդ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

01.03.2016

ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌԵՐԻ ԷՏ

 Ագրոտեխնիկական միջոցառումների շարքում  էտը հանդիսանում   է կարևորագույն աշխատանքներից մեկը:  Էտի նպատակը պտղատու ծառերի աճեցողության ու պտղաբերության նպատակադիր  կարգավորումն է և պատկանում է ծառերի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

22.02.2016

ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ՑԱՆՔ, ԽՆԱՄՔԻ ՈՒ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Պոմիդորը, բադրիջանը, տաքդեղը, կաղամբը, ծաղկակաղամբը սածիլվող մշակաբույսեր են:  Որակյալ, առողջ սածիլի արտադրությունը  և  ներդրումն  առաջնահերթ պայմաններից  են  որակյալ բերքի ստացման,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

22.02.2016

Գյուղատնտեսական կենդանիների ծնի կազմակերպում և մատղաշի աճեցում

Կովերի ծնի կազմակերպում և անցկացում   Կովերի հղիության 6-րդ ամսից պետք է ուշադրություն դարձնել դրանց պահվածքի վրա, հատկապես պաշտպանել հարվածներից, եթե կովանոցում չկան համապատասխան ավտոխմոցներ ջրի համար նախատեսված,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

24.11.2015

Կրծողների դեմ «Ռոդիֆակում Ս» պատրաստուկի օգտագործման վերաբերյալ

«Ռոդիֆակում Ս» պատրաստուկը (ազդող նյութը բրոդիֆակում 0,25%) արդյունավետ միջոց է թունավոր գրավչանյութերի միջոցով  գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերում ու բազմամյա տնկարքներում կրծողների դեմ պայքարի համար: ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

13.08.2015

Ճագարի մարսողական համակարգի հիվանդությունների կանխարգելումը և բուժումը

  Ճագարաբուծությունը համարվում է արագ զարգացող,եկամտաբեր և համեմատաբար քիչ աշխատատար անասնապահական ճյուղ: Ճագարները  առանձնանում են որոշ կենսաբանական և  ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններով,մասնավորապես լինելով...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

13.08.2015

Մերձարևադարձային մշակաբույսերի բերքի պահպանումը և վերամշակումը

   Հայտնի է, որ Հայաստանի հարավը ոչ միայն աշխարահագրականորեն է հանդիսանում մերձարևադարձային գոտի,այլ նաև իրականում հանդիսանում է մերձարևադարձային կլիմա ունեցող երկիր:Այսպես,մերձարևադարձային մշակաբույսերից մեզ մոտ աճում...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

10.02.2015

ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ԷՏԸ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

   Խաղողի այգու նորմալ աճը,զարգացումն ու բարձր բերքատվությունն  ապահովելու հիմնական պայմանները  ագրոտեխնիկական  և ֆիտոտեխնիկական միջոցառումների  որակով ու ժամանակին  կատարումն է:   ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

10.02.2015

Թզուկային պատվաստակալներով այգիների հիմնման և մշակության առանձնահատկությունները

    Ներկայումս  ինտենսիվ այգիներ են համարվում այն այգիները,որտեղ 1 հեկտարում տնկված են  1500, 2500-2800  և նույնիսկ ավելի  ծառեր (6-20 հազար):   Բացի ծառերի մեծ քանակից, ինտենսիվ այգին...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

10.02.2015

Թունաքիմիկատների դասակարգումը,պահպանման,տեղափոխման և օգտագործման անվտանգության կանոնները

   Թունաքիմիկատները(պեստիցիդները) քիմիական նյութեր են, որոնք  օգտագործվում են բույսերի և կենդանիների վնասատուների ու հիվանդությունների,ինչպես նաև մոլախոտային բուսականության դեմ պայքարի նպատակով:  ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

27.12.2014

Անասունների կերաբաժինների կազմում

         Կենդանիների լիարժեք կերակրումը հնարավոր է կազմակերպել միայն մշակված նորմաներով:Անսիստեմ  կերակրման  համեմատությամբ,նորմավորված կերակրման շնորհիվ բարելավվում է  ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

18.09.2014

Գյուղատնտեսական կենդանիների սպանդ: Մսի և մսամթերքների պահպանում:

    Շուկայի ազատականացումը, հողի ,գյուղացիական կոլեկտիվ և պետական տնտեսությունների, պետական  արդյունաբերական ձեռնարկությունների սեղմ ժամկետներում  սեփականաշնորհումը  հանգեցրին նրան, որ հանրապետության...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

18.09.2014

Պտղատուների բերքահավաքի և մրգերի պահպանման առանձնահատկությունները

Պտղատու այգիներում կիրառվող ագրոմիջոցառումների համալիրում բերքահավաքը համարվում է ամենապատասխանատու և կարևոր աշխատանքներից մեկը: Բերքահավաքով են եզրափակվում կամ ամփոփվում ամբողջ տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքները: Բերքը ճիշտ և...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

18.09.2014

Պատվաստի կատարման տեխնոլոգիան

  Պտղատու մշակաբույսերը բազմանում են սերմերով և վեգետատիվ ճանապարհով: Սերմերով բազմացումը,սովորաբար,կատարվում է սելեկցիոն  նոր սորտեր ստեղծելու և արտադրության մեջ սերմնաբույս  պատվաստակալներ աճեցնելու...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

18.09.2014

Ոռոգման անհրաժեշտությունը և կիրառման պայմանները

   Ոռոգումը հիմնականում  կիրառում  են այն հողոտարածություններում,որտեղ վեգետացիոն շրջանում բնական տեղումների քանակը բավարար  չեն  գյուղատնտեսական  մշակաբույսերի նորմալ աճի ու զարգացման...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

Context- երբ առաջադեմ pagebrowser-ը ակտիվացված է tt_news-ը այս պիտակի փոխարեն օգտագործում է [pi_list_browseresults_displays_advanced] պիտակը Ցուցադրվող արդյունքները 1 to 50 out of 118