22.09.2010

Որպես օրինակ....Նոր պարարտանյութեր

Կան նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք հնարավորություն են տալիս բույսերի կողմից առավելագույնս օգտագործել պարարտանյութերի սննդատարրերը, բարձրացնել բերքատվությունը և սթրեսների նկատմամբ դիմացկանությունը /ցրտեր, բարձր ջերմաստիճան/: Դրանցից են...Շարունակել

Կատեգորիա Նոր տեխնոլոգիաներ (Տավուշի ԳԱՄԿ)