18.09.2014

Նռնենու վնասատուները և պայքարը դրանց դեմ

Նռնենու  հրաթիթեռ- պտղակեր Բացի  նռնենուց  հրաթիթեռ պտղակերը վնասում  է  նաև դեղձենու, սերկևիլենու, խնձորենու և ընկուզենու պտուղները ինչպես նաև  խաղողի ողկույզները:Վեգետացիայի  ընթացքում տալիս...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

26.06.2014

Առվույտի մշակության տեխնոլոգիան

Կերարտադրության մեջ  օգտագործվում  են   առվույտի կանաչ զանգվածը, խոտը, սենաժը և խոտալյուրը :Մեծ արժեք են ներկայացնում տերևները, որոնք չոր  վիճակում պարունակում են 19-20% սպիտակուցներ :Առվույտը ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

26.06.2014

Պիստակենի՝ մշակության տեխնոլոգիան

Ինչպես Տավուշի մարզում, այնպես էլ հանրապետությունում վարելահողերի զգալի մասը տարիներ շարունակ մնում է անմշակ: Տավուշի մարզում վիճակագրական տվյալներով անմշակ է մնում վարելահողերի 40-50 %-ը, որն  ունի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ մի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

16.04.2014

Պոմիդորի և վարունգի մշակությունը ջերմատնային տնտեսությունում

Ջերմատան նախապատրաստումը  և ախտահանումը  Անհրաժեշտ ջերմության պահպանման, վառելանյութի խնայողության համար ջերմատան կառուցվածքը պետք է լինի  որքան հնարավոր է կայուն եղանակային պայմանների փոփոխության...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

13.02.2014

Հանքային պարարտանյութերի օգտագործումը

  Գյուղատնտեսական մշակաբույսերից բարձր և կայուն բերք ստանալու համար կարևոր   նշանակություն ունի պարարտանյութերի կիրառումը:   Պարարտանյութերի ճիշտ կիրառման  համար հաշվի են  առնվում պարարտացվող բույսի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

31.01.2014

Տերևների այրումից առաջացած ՙդառը՚ ծխի հետևանքները

 Բոլորիս է  հայտնի, որ աշնանը` տերևաթափից հետո,  ավանդաբար հավաքում և այրում են տերևները, ինչը մեծ վնաս է պատճառում շրջակա միջավայրին ու մարդու առողջությանը: Տերևների այրումն աղտոտում է օդը, առաջացնում է շնչառական...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

31.01.2014

ԶԳՈՒՇԱՑԵՔ ՆԻՏՐԱՏՆԵՐԻՑ

Նիտրատներն  ազոտական  թթվի աղեր  են  և առկա  են բոլոր տեսակի հողերում:Հիմնականում առաջանում են մանրէների ֆերմենտների  գործունեության ընթացքում և օգտագործվում  են  բույսերի կողմից,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

03.12.2013

Կաթնամթերքի պատրաստման և պահպանման տեխնոլոգիան

Մածուն   Մածունը պատրաստում են կովի, ոչխարի և գոմեշի կաթից:Մածուն  պատրաստելու համար հատկացված կաթը պաստերիզացնում են 90-95  աստիճան,իսկ բնակչությունը եռացնում է, որից հետո պաղեցնում են մինչև 38-45 աստիճան և...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

03.12.2013

Մսամթերքներից տարբեր տեսակի ապուխտների պատրաստում

Բաստուրմայի արտադրության տեխնոլոգիան   Բաստուրման  տավարի մսից պատրաստված ապուխտ է, որի   արտադրման ժամանակ չի պահանջվում ջերմային մշակում և  աճեցում:Այն կովկասյան ժողովուրդների մոտ մեծ պահանջարկ ունեցող...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

29.11.2013

Խոշորի մատղաշի և ոչ վարակիչ հիվանդություններ,պայքարի միջոցառումներ

 Նորմալ զարգացում ունեցող հորթերը ծնվում են կաթնային բոլոր կտրիչ ատամներով  ու սեղանատամներով (կամ վերջիններս դուրս են գալիս կյանքի առաջին օրերին):  Ըստ երևույթին, մոր լիզելուց մաշկի նյարդային վերջույթները գրգռվում...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

12.11.2013

ԳԻՆԻՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Սեղանի սպիտակ անապակ գինու պատրաստման տեխնոլոգիա    Համաձայն  ներկայիս պատկերացումների գինու  արտադրությունը ներառում է երկու հիմնական փուլեր` տվյալ արտադրության պահանջներին բավարարող բարձրորակ խաղողի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

18.09.2013

Կենսահումուսի ատադրությունը և կիրառությունը

Վերջին տարիներին հանրապետության գյուղատնտեսական արտադրության գործընթացում զգալիորեն կրճատվել են օրգանական և հանքային պարարտանյութերի օգտագործման ծավալները:Արդյունքում խախտվել է հող-բույս- պարարտանյութ հարաբերակցությունը,որի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

18.09.2013

Աշնանացան ցորենի մշակության ագրոտեխնիկան

Աշնանացանի մշակության համակարգում կարևոր են  հողում սննդառության և խոնավության նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, նախորդների ճիշտ ընտրությունը, պարարտանյութերի որոշակի չափաբաժինների ու հարաբերակցությունների օգտագործումը և...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

15.07.2013

Կարտոֆիլի վնասատուների, հիվանդությունների և մոլախոտերի դեմ պայքարի միջոցառումները

Ցանքաշրջանառությունների, քիմիական ու օրգանական պարարտանյութերի, մշակության  առաջավոր տեխնոլոգիաների կիրառման  հետ մեկտեղ խիստ կարևոր է  պայքարի ինտեգրացված եղանակի կիրառումը:Որպեսզի ինտեգրացված պայքարը լինի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

05.06.2013

Արոտօգտագործող սպառողական գյուղատնտեսական կոոպերատիվների կառավարման սկզբունքները

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ  ՍՏԵՂԾՈՒՄՆ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆ  ԷԿանոնադրություն ՙ-------- համայնքի արոտօգտագործողների միավորում՚ սպառողական կոոպերատիվի1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ1.1. ՙՀամայնքի արոտօգտագործողների միավորում՚...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

05.06.2013

Օրգանական գյուղատնտեսություն,էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերք

Օրգանական գյուղատնտեսությունը համակարգ է, որը նպատակաուղղված է բարելավելու և խրախուսելու գյուղատնտեսական արտադրությունը՝ բնապահպանական, սոցիալական և տնտեսական տեսանկյունից:Այս համակարգը հողի  բարելավումը դիտարկում է ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

31.05.2013

Խաղողի և պտղատու այգիների հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումներ

Պտղատուների  հիվանդություններ 1.ՔԼՈՐՈԶ Հիմնականում քլորոզի պատճառը ոչ թե հողում երկաթի  պակասն է, այլ մեր Հանրապետությունում, հատկապես հողի բարձր կարբոնատությունը, որի պատճառով երկաթը հայտնվում է բույսի համար...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

29.05.2013

Խաղողի կարկտահարված այգիների արագ վերականգնման միջոցառումները (շարունակելի)

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

29.05.2013

Խաղողի կարկտահարված այգիների արագ վերականգնման միջոցառումները

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

18.05.2013

Խոտհնձի և խոտհավաք մեքենաներ,դրանց սպասարկման առանձնահատկությունները

Խոտհնձիչ  մեքենաներ Խոտհնձիչ մեքենաները լինում են հիմնականում սեգմենտավոր և ռոտացիոն (սկավառակավոր) կտրող ապարատներով:Սեգմենտային կտրող ապարատով խոտհնձիչներ  են.КТП-6.0- ընդգրկման լայնությունը 6մ,մաքուր ժամային...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

18.05.2013

Բանջար-բոստանային մշակաբույսերի տեխնոլոգիան

ՊՈՄԻԴՈՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  Ջերմություն:  Պոմիդորը ջերմասեր բույս է:Սերմերն  սկսում են ծլել 12 աստիճանից ոչ պակաս  ջերմության պայմաններում:Բույսի աճի  ու զարգացման  համար լավագույն...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

18.05.2013

Մեղվապահի աշխատանքները ձմեռացումից հետո

Մեղվի ընտանիքների ձմեռանոցից   դուրս  դնելը սովորաբոր կատարվում  է փետրվարի վերջին, մարտի սկզբին՝ տաք արևոտ եղանակին, դա կապված է մեղուների  վարքից:Ձմեռվա  վերջին +6 աստիճանից բարձր ջերմաստիճանը...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

03.05.2013

ԽՈՏՀԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՈՏՆԵՐԻ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱԿԵՐՍԱՅԻՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Բնական  կերահանդակների ցածր բերքատվությունը հիմնականում բացատրվում է բնապատմական և  տնտեսապատմական պայմանների անբավարար լինելով:Բնապատմական պատճառների   շարքին են  դասվում մարգագետինների զարգացման...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

03.05.2013

Գարնանացան գարի

Բուսաբանական և կենսաբանական  առանձնահատկությունները Գարու բոլոր մշակովի ձևերի հասկի առանցքի յուրաքանչյուր  ելուստի վրա նստած և երեք միածաղիկ հասկիկներ:Այդ հասկիկները ոչ բոլոր դեպքերում են նորմալ զարգանում ու...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

03.05.2013

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՆ

Կարտոֆիլը որպես պարենային, տեխնիկական և կերային մշակաբույս, կարևոր տեղ է գրավում պարենային ծրագրի կատարման գործում:Լինելով շարահերկ  մշակաբույս, կարտոֆիլը դաշտը մաքրում է մոլախոտերից և բարձրացնում հաջորդ մշակաբույսի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

15.04.2013

ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌԵՐԻ ԷՏ

Ագրոտեխնիկական միջոցառումների շարքում  էտը հանդիսանում   է կարևորագույն աշխատանքներից մեկը:  Էտի նպատակը պտղատու ծառերի աճեցողության ու պտղաբերության նպատակադիր  կարգավորումն է և պատկանում է ծառերի վրա...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

15.04.2013

ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Պոմիդորը, բադրիջանը, տաքդեղը, կաղամբը, ծաղկակաղամբը սածիլվող մշակաբույսեր են:  Որակյալ, առողջ սածիլի արտադրությունը  և  ներդրումն  առաջնահերթ պայմաններից  են  որակյալ բերքի ստացման,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

08.04.2013

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կենդանիների վարակիչ հիվանդությունները,որպես տարերային աղետ, միշտ համարվել են կենդանիների և մարդկանց կյանքի ուղեկիցը՝ ձևավորման բոլոր ժամանակաշրջաններում:Նրանց կործանարար հետևանքներն զգացվել են և զգացվում են  սոցիալական,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

17.05.2012

Խաղողի այգիների գարնանային մշակությունը

Խաղողի  այգիներում գարնանային մշակության աշխատանքները, սովորաբար, սկսվում են մարտի առաջին օրերից,իսկ երբեմն, եղանակային նպաստավոր պայմանների դեպքում փետրվարի վերջին տասնօրյակից:Գարնանային աշխատանքներից հիմնականում...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

17.05.2012

Գյուղացիական տնտեսությունների կոոպերացման խնդիրները

Հայաստանի  Հանրապետությունում 1991 թվականից իրականացված  հողի մասնավորեցման և ագրարային  բարեփոխումների արդյունքում ձևավորվել են ավելի քան 338000 ընտանեկան գյուղացիական տնտեսություններ և այդ  տնտեսությունների...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

17.05.2012

Շարահերկ մշակաբույսերի մշակությունը Եգիպտացորենի մշակության տեխնոլոգիան

  Եգիպտացորենը խաչաձև  փոշոտվող բույս է, արական  ծաղկաբույլը  հուրանն է, որը գոյանում է բույսի  գագաթին, իսկ իգական ծաղկաբույլը  կողր  է,որը դուրս է գալիս տերևաբնից:Ծաղիկների փոշոտումը...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

17.05.2012

Գյուղատնտեսական կենդանիների մատղաշի պահպանությունը

 Գյուղատնտեսական կենդանիների մասնավորապես մատղաշի պահպանությունից է կախված հետագայում բարձր մթերատու, նորմալ զարգացած կովերի ստացումը:Ուստի պահպանության համակարգն իր մեջ ընդգրկում է մատղաշի  նախածննդյան, հետ ծննդյան,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

17.05.2012

Գյուղատնտեսական կենդանիների մատղաշի առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունները

 Նորմալ զարգացում ունեցող հորթերը ծնվում են կաթնային բոլոր կտրիչ ատամներով  ու սեղանատամներով (կամ վերջիններս դուրս են գալիս կյանքի առաջին օրերին):  Ըստ երևույթին, մոր լիզելուց մաշկի նյարդային վերջույթները գրգռվում...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

17.05.2012

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կենդանիների վարակիչ հիվանդությունները,որպես տարերային աղետ, միշտ համարվել են կենդանիների և մարդկանց կյանքի ուղեկիցը՝ ձևավորման բոլոր ժամանակաշրջաններում:Նրանց կործանարար հետևանքներն զգացվել են և զգացվում են  սոցիալական,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

17.05.2012

ԿԱՐԿՏԱՀԱՐՎԱԾ ԽԱՂՈՂԻ և ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ

Կարկտահարված  վազերի  էտըՀայկական հանրապետության  այգեգործական տարբեր շրջաններում խաղողի այգիների համար առավել  վտանգավոր բնական արհավիրքներից մեկը կարկտահարությունն  է,որը մեծ  վնաս է պատճառում...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

20.10.2011

ՎԱՅՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ԲՈՒՅՍԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՍՆՈՒՆԴ ԵՎ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑ

Հայաստանը հայկական բարձրավանդակի հյուսիսային վերջավորությունն է և ամբողջությամբ գտնվում է ծովի մակերևույթից 450-4095մ բարձրության վրա: Բարդ երկրաբանական կառուցվածքը նպաստել է կլիմայի և ռելիեֆի խիստ բազմազանությանը: Դրանով էլ հենց...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

20.10.2011

ԳՈՄՇԱՆՄԱՆ ՑԻԿԱԴԱ

Գոմշանման ցիկադան երիտասարդ պտղատու ծառերի վտանգավոր վնասատու է ինչպես այգում, այնպես էլ տնկարաններում: Հայաստանում տարածված է հյուսիս-արևելյան գոտում, Արտաշատի, Արարատի և Եղեգնաձորի շրջաններում: Ցիկադայի մարմինը եռանկյունաձև ,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

20.10.2011

ՔԼՈՐՈԶ

Քլորոզի  առաջացման  պատճառները   Քլորոզի առաջացման պատճառները մեծ մասամբ կապված են բույսերի սննդառության ռեժիմի խախտումներից(հողի մեջ կալիումի,ազոտի, մագնեզիումի և երկաթի պակասություն,արմատային ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

20.10.2011

ՄԵՂՐԱԽՈՏ

Այն   կոչվում  է նաև ՙԴարի բույս՚ , իր մեջ պարունակում  է 300-ից ավելի ֆիզիոլոգիապես ակտիվ միացություններ և հանքային տարրեր (ամինաթթուներ,անտիոքսիդանտներ, վիտամնիիեր,ֆերմենտներ, մակրո և միկրոտարրեր,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

19.10.2011

ՄԵՂՎԱԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

  Մայր մեղվի  որակից է կախված ընտանիքի ուժը, մեղուների աշխատունակությունը, ինչպես նաև ընտանիքի մթերատվությունը:   Մայրը  ապրում  է մինչև 5 և ավելի տարիներ:Արհեստական եղանակոով  մայրեր...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

08.06.2011

ԿԱՐԿՏԱՀԱՐՎԱԾ ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌԵՐԻ ԱՐԱԳ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ

Բնական աղետների, այդ թվում` կարկտահարության բացասական հետքերը մեղմելու և այգիներն արագ վերականգնելու համար անհրաժեշտ է ճշտել հասցված վնասի չափերը և բնույթը, ծառերի տարիքը, կիրառվող ագրոտեխնիկայի մակարդակը, ոռոգման ջրով...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

08.06.2011

ԽԱՂՈՂԻ ԿԱՐԿՏԱՀԱՐՎԱԾ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետության խաղողագործական բոլոր գոտիներում այգիներին զգալի վնաս է պատճառում կարկտահարությունը: Աղետը հիմնականում վրա է հասնում խաղողի վազի բուռն աճի ու զարգացման /ծաղկումից առաջ, ծաղկման շրջանում և հետո/, երբեմն...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

07.06.2011

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ ԵՎ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վերջերս հաճախակի են դարձել շրջակա միջավայրի, ախտոտիչների և դեգրադացման վտանգի մասին ահազանգող տվյալները, որոնց նվազեցման մասին արժե մեկ անգամ ևս իրազեկել մեր շրջապատի մարդկանց:      Համոզված լինելով, որ շատ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

24.05.2011

ՀԱՏԻԿԱԸՆԴԵՂԵՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ

ՈՍՊՇարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

24.05.2011

ՍԻՍԵՌ

Սիեռը պարենային և կերային արժեքավոր մշակաբույս է: Նրա սերմերը պարունակում են 13-32%  սպիտակուց, Ա,Բ1,Բ2 վիտամիններ: Սիսեռի բույսերի կանաչ մասսան,ինչպես նաև ծղոտը որպես անասնակեր պիտանի չեն, քանի որ պարունակում են...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

24.05.2011

ՈԼՈՌ

Ոլոռի համար լավ նախորդ են սև ցելից հետո մշակված աշնանացան ցորենը, կարտոֆիլը, եգիպտացորենը: Արարատյան հարթավայրում կարելի է մշակել նաև խոզանացան: Ցանքից առաջ սերմերի մշակումը ռիբոզիում պատրաստուկով բավականին արդյունավետ է: Ցանքի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

24.05.2011

ԼՈԲԻ

 Միամյա  բույս է: Լինում է թփային, կիսափաթաթվող և փաթաթվող ձևերով: Սննդի մեջ օգտագործվում է հատիկը և կանաչ ունդերը: Հասունացած սերմերը պարունակում են 28-32% սպիտակուցներ, ինչպես նաև  մարդու օրգանիզմի համար շատ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

24.05.2011

ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐՈՒՄ

Մեր հանրապետության աշխարհագրական դիրքը և կլիմայական պայմանները բավականին նպաստավոր են ջերմատներում բանջարային բույսերի լիարժեք մշակության և բարձր բերքի ստացման համար:  Հայաստանի տարբեր մարզերում, հատկապես Արարատյան...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

24.05.2011

ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Խաղողի վազի տարածված և տնտեսական մեծ վնաս հասցնող հիվանդություններից են միլդյուն, օիդիումը, անտրակնոզը, մոխրագույն փտումը, որոնց դեմ ժամանակին ու ճիշտ պայքար չտանելու դեպքում զգալիորեն նվազում է բերքը, ընկնում է...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

24.05.2011

ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ԿԱՆԱՉ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ

  Խաղողի վազի մշակության կարևոր ագրոտեխնիկական միջոցառումներից մեկը կանաչ հատումներն են:  Ժամանակին և որակով կազմակերպելու դեպքում սննդանյութերի հոսքն ուղղվում է դեպի բերքատու օրգանները (ծաղկաբույլեր, տերևներ, ծոցային...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

Context- երբ առաջադեմ pagebrowser-ը ակտիվացված է tt_news-ը այս պիտակի փոխարեն օգտագործում է [pi_list_browseresults_displays_advanced] պիտակը Ցուցադրվող արդյունքները 51 to 100 out of 118