< ԴԻՏԱՎԱՆՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԸ 26-ն ԷՐ
12.07.2016 Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Տավուշի ԳԱՄԿ)

Գյուղ. կենդանիների բեղմնավորման և արհեստական սերմնավորման աշխատանքների կազմակերպումTo top