ՏԱՎՈՒՇԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Տավուշի “Գյուղատնտեսության Աջակցության Մարզային Կենտրոն”-ը ստեղծվել է ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության 1999թ. մարտի 3-ի թիվ 80 հրամանով, և իր գործունեությունը ծավալում է Գյուղատնտեսության Բարեփոխումների Աջակցության Ծրագրի շրջանակներում: 

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աջակցելով գյուղացիական տնտեսություններին խորհրդատվության ապահովման, նոր տեխնոլոգիաների ներդրման, արտադրության կազմակերպման ասպարեզներում` նպաստել դրանց կայացմանն ու եկամուտների ավելացմանը 

ՆՊԱՏԱԿԸ

Ծառայությունների մատուցմամբ շահույթի ստացում 

ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ

 • Գյուղացիական տնտեսություններ
 • Ֆերմերներ
 • Գյուղատնտեսական արտադրանք վերամշակող կազմակերպություններ
 • Գյուղաբնակ պատանիներ
 • Արտադրական ու սպառողական կոոպերատիվներ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

 • Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (62-ից 56-ի հետ ունենք պայմանագրեր)
 • Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոններ
 • Գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական կենտրոն
 • Հայաստանի Պետական Ագրարային Համալսարան
 • Գիտական կենտրոններ
 • Միջազգային և դոնոր կազմակերպություններ
 • Գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող ձեռնարկություններ
 • Հասարակական կազմակերպություններ ու ասոցիացիաներ
 • Կրթական հաստատություններ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Համայնքային զարգացման մասնագետ

 • Մասնագիտական խորհրդատվություն գյուղատնտեսության բնագավառի տնտեսվարող սուբյեկտներին
 • Ուսուցողական ծրագրերի և փորձացուցադրական աշխատանքների կազմակերպում
 • Աջակցություն պատանեկան ակումբների ստեղծմանը և գործունեությանը

 

Գյուղատնտեսության գծով մասնագետ

 • Գյուղացիական տնտեսությունների կարիքների բացահայտում, ծրագրային առաջարկների ներկայացում
 • Գիտական կենտրոնների մշակումների, միջազգային փորձի, նոր տեխնոլոգիաների ներդրում գյուղացիական տնտեսություններում
 • ԳԱՄԿ-ի խորհրդակցական մարզային խորհրդի միջոցով մարզային կառավարման և նախարարության ֆունկցիոնալ կառույցների աշխատանքների համաձայնեցում 

Շուկայավարման և տեղեկատվության մասնագետ

 • Լրահավաք և լրատու գործունեության կազմակերպում
 • <ՖԵՐՄԵՐ> թերթի տպագրում
 • Գովազդային ծառայությունների մատուցում
 • Համագործակցում Ագրոգիտություն,ամսագրի, Ագրոլրատու թերթի և այլ ԶԼՄ-ների հետ
 • Գյուղնթերքների շուկայի հետազոտում, մարքեթինգային տեղեկատվության ապահովում և ծառայությունների մատուցում 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

 • ՈՒսուցողական սեմինարների և խորհրդատվությունների իրականացում
 • Մարքեթինգային ծառայությունների մատուցում
 • Համայնքային հիմնահարցերի բացահայտում
 • Ֆերմերային տնտեսություններում ագրարային տեխնոլոգիաների գնահատման և ներդրման ծրագրերի իրականացում
 • Տեղեկատվական և լրատվական գործունեության կազմակերպում` <ՖԵՐՄԵՐ> թերթի տպագրում
 • Առաջավոր փորձի և գիտական նվաճումների տարածում
 • Խաղողի և պտղի տնկարանի ստեղծում
 • Պատանեկան ակումբների աշխատանքների կազմակերպում
 • Արտադրական և սպառողական կոոպերատիվների ստեղծում
 • Խորհրդատուների խորհրդակցական խմբերի աշխատանքների կատարելագործում 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Մասնագիտական որակավորում ունեցող կենտրոնի 3 մասնագետ, տարածքային` 10 խորհրդատու
 • Պատճենահանման, լուսանկարչական, տեսաձայնագրման սարքեր, համակարգիչներ
 • Լաբորատոր սարքեր
 • Դասընթացներ կազմակերպելու հարմարություններ
 • Աշխատասենյակներ, սեմինարներ և հանդիպումներ կազմակերպելու դահլիճ
 • Տրանսպորտային միջոցներ
 • Տնկարան և փորձացուցադրական այգի

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Բջջ. հեռ.   /098/ 21 21 27

               /098/ 21 12 20

              /098/ 21 12 30

Ֆաքս`     /+374  263/  4 39 67

E-mail     tavushgamk@rambler.ru

Կայք`      www.tavush.agro.am

Հասցե`    Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ա. Մելիքբեկյան 5/12