ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն
ՀՀ Տավուշի մարզի 62 համայնք և նրանցում ստեղծված խորհրդատվական խորհուրդներ
Հազարամյակի մարտահրավերներ Հիմնադրամ
<Տավուշի ֆերմերների ասոցիացիա> ՀԿ
<Դեբեդավանի գինու գործարան> ԲԲԸ
<Բերդի կոնյակի գործարան> ԲԲԸ
<Վարագավանի պահածոների գործարան> ԲԲԸ
<Իջևանի գինու գործարան> ԲԲԸ
<Նոր Հորիզոն> հիմնադրամ
Բ/պաշտպանության և բ/կարանտին ծառայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
<Կլոր սեղան> հիմնադրամ- ԵՀԽ Հայաստանյան միջեկեղեցական բարեգործական հիմնադրամ
ՍԱԱՄ- Սերմեր արտադրողների աջակցության միություն
ԵԲՊԳԿ- Երկրագործության և բույսերի պաշտպանության գիտական կենտրոն
Հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն
Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուծության և անասնաբուժության գիտական կենտրոն
Մարզում Մրցակցային Դրամաշնորհներ իրականացնող խմբեր