Տաթևիկ Նազինյան

Ծնված` 1952թ., Իջևան քաղաքում: 
1974թ. Ավարտել է Խ. Աբովյանի մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը:

Պատասխանատու` կայքի նյութերի:

 

Սալոմե Շահինյան

Տավուշի ԳԱՄԿ-ի  Օպերատոր- մասնագետ: 

Ծնված` 1975թ., Իջևան քաղաքում: 

1995թ. Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի  ընդհանուր  տնտեսագիտություն ֆակուլտետը: 

Պատասխանատու` կայքի ձևավորման:

էլ.փոստ shahinyan-salome@rambler.ru, salome.shahinyan@gmail.comanivla2000@mail.ru